Ενημερωτική Ζώνη 25/11.

Χωρίς απαντήσεις
Anonymous

Ανακοίνωση ακύρωσης της ενημερωτικής ζώνης στις 25/11, λόγω μη διαθεσιμότητας υλικού για το θέμα με το οποίο έπρεπε να ασχοληθεί.

 

Μην ξεχνάτε!Το δελτίο αντιπληροφόρησης, το οποίο μπορείτε να ακούσετε από την πρώτη σελίδα του site, σας ενημερώνει συνοπτικά για την επικαιρότητα.