Συζήτηση με άτομα από τον ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείο (12-03-2013)