Εκπομπή στα μεσαία

Περιγραφή της τεχνικής εγκατάστασης που απαρτίζει το σύστημα εκπομπής του 1431, καθώς και ζητημάτων σχετικά με την εκπομπή στα μεσαία

Εκπομπή στα Μεσαία

Ο σταθμός εκπέμπει στην ραδιοφωνική μπάντα των μεσαίων κυμάτων στην συχνότητα 1431KHz (μήκος κύματος 209,64 μέτρων) με διαμόρφωση ΑΜ (amplitude modulation).

Η εκπομπή του σταθμού στα μεσαία μέχρι πρόσφατα γινόταν με έναν πομπό με λυχνίες. Πρόσφατα κατασκευάστηκε από την τεχνική ομάδα του σταθμού ο νέος πομπός, κατασκευασμένος με σύγχρονα εξαρτήματα ο οποίος μπορεί να αποδώσει ακτινοβολούμενη ισχύ ως 500watt r.m.s., και αντικατέστησε το παλιό σύστημα εκπομπής. Βέβαια ρυθμίστηκε να εκπέμπει σε αρκετά χαμηλότερη ισχύ.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου