Βραδινές αναζητήσεις

Εξέγερση ένοπλων φοιτητών στην Αθήνα τέλη του 1896 (03-05-2010)

Η εξέγερση στην Αθήνα από ένοπλους φοιτητές στα τέλη του 1896-αρχές του 1897 και η πρώτη κατάληψη πανεπιστημιακού χώρου.


96:57 minutes (88.76 MB)

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου