Θεματικά

Αντιμιλιταριστικό σποτάκι


1:03 minutes (979.82 KB)

Σποτάκι αλληλεγγύης στο Μιχάλη Τόλη


0:53 minutes (825.13 KB)

Ούτε μια ώρα στο στρατό


1:15 minutes (1.14 MB)

Σποτ αλληλεγγύης στην κατάληψη Δέλτα


1:14 minutes (1.12 MB)

Δεκέμβρης 2008

Σποτάκι για τα γεγονότα της εξέγερσης του Δεκέμβρη 2008


2:10 minutes (4.97 MB)

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου