Ψιλά γράμματα...σε απρόβλεπτους καιρούς

Όντας βομβαρδισμένοι από έννοιες όπως "ρόλοι", "ταυτότητες", "πρότυπα", "στερεότυπα", κτλ. αντικρίζουμε με μίσος την τυραννία της ειδίκευσης...