δε σκούριασαν ακόμα...

δε σκούριασαν ακόμα...

Αυτοκόλλητο 2009