Για γερά νεύρα

 Ιδιαίτερα εκνευριστικό μουσικό ποτ-πουρί συνδυασμένο με περιστασιακές
αναλαμπές σαθρού αυθορμητισμού και παράλογης εκφοράς λόγου. Η
ταυτόχρονη χρήση κοκκινοπιτσίλωτων μυκήτων συμβάλλει στην
καταβαράθρωση του επιπέδου και του ευρύτερου χώρου του νευρικού
κέντρου των ακροατών : Τον εγκέφαλο.
Μια εκνευριστική παραγωγή πολλών ψυχοφθοριστών αλληλοασυμβίβαστων
προσωπικοτήτων με ανάγωγες μουσικές επιλογές. (quote) -Was wollen wir
trinken... (Αμετάφραστον)

Για Γερά Νεύρα